Inloggen
Een huisje huren?

Privacy Statement

Privehuisjes.nl, gevestigd aan Molenweg 18, 4311 NH Bruinisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Privehuisjes.NL, T.a.v. administratie, Molenweg 18, 4311 NH Bruinisse

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Privehuisjes.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden met vertrouwen en volgens de AVG (algemene verordeningen gegevensbescherming) behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Aanhef

- Voornaam en Achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Privehuisjes.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor onze eigen administratie

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen, e-mailen of per post te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden voor het verlengen van de advertentie en de kosten hiervan

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Privehuisjes.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor NAW, telefoonnummer en e-mailadres van uw persoonsgegevens van 4 weken nadat u zich heeft uitgeschreven of u geen klant meer bent van ons.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Privehuisjes.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikt van uw informatie en advertentie:

Privehuisjes.nl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden en promotie van uw advertentie op privehuisjes.nl Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, sociale media, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Privehuisjes.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links:

Op onze website vind je vrijwel geen links naar externe websites. Mocht u onverhoopt een link vinden en erop klikken ga je mogelijk naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruikmaakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of gehele advertentie verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of de advertentie te verwijderen (zie algemene voorwaarden). Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@privehuisjes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Privehuisjes.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met administratie@privehuisjes.nl dan zullen wij zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.