Inloggen
Een huisje huren?

Algemene voorwaarden voor Privehuisjes

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Privehuisjes.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door privehuisjes.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en voor u aanbieden.

1. Advertentie/vermelding

U kunt een advertentie/vermelding op privehuisjes.nl plaatsen als u particulier kleinschalige overnachtingen aanbiedt in de vorm van overnachtingen in een vakantie accommodatie zoals: vakantiewoning, appartement, chalet, boerderij of Tiny House. In deze voorwaarden wordt u als adverteerder verhuurder genoemd.

In geval van twijfel wordt door privehuisjes.nl beoordeeld of een accommodatie in aanmerking komt voor een vermelding op onze nader te noemen websites: https:// privehuisjes.nl, privehuisjes.com, privehuisjes.be, privathausmiete.de, privathausermiete.de, privathausmiete.at, chaletsprives.be en chaletsprives.fr. Met het noemen/schrijven van privehuisjes.nl in deze algemene voorwaardes bedoelen wij automatisch ook de boven genoemde websites.  Deze algemene Voorwaarden zijn ook op de bovengenoemde sites te vinden in de Duitse taal. 

2. Betaalde vermeldingen

Betaalde vermeldingen hebben een looptijd van 1 of 2 jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf betaald te worden. De looptijd kan elk gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum respectievelijk 1 of 2 jaar later.

Uw betaalde vermelding wordt niet automatisch verlengd. Kort voor het aflopen van de contractperiode van 1 of 2 jaar ontvangt u een uitnodiging om uw accommodatie wederom 1 of 2 jaar betaald te presenteren. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, vervalt automatisch de betaalde vermelding. U hoeft dus niet op te zeggen. En uw advertentie zal daarna door privehuisjes.nl worden verwijderd.

Beëindiging van een betaalde vermelding gedurende de looptijd geeft geen recht op teruggave van de vermeldingsbijdrage.

Privehuisjes.nl behoudt zich het recht voor om een (betaalde) vermelding te beëindigen indien:

- Een verhuurder niet tijdig de totale vermeldingsbijdrage heeft voldaan,

- Teksten of foto’s aanstootgevend, beledigend, illegaal of discriminerend zijn,

- Een verhuurder herhaaldelijk de algemene voorwaarden schendt,

- privehuisjes.nl structureel klachten van huurders over een verhuurder ontvangt. Hierover zal echter wel altijd eerst overleg zijn met adverteerder.

Bij beëindiging van een (betaalde)vermelding door privehuisjes.nl wordt geen vermeldingsbijdrage gerestitueerd. Tevens kunnen vermeldingen op andere sites die (mede) onder het beheer van privehuisjes.nl vallen worden verwijderd.

Privehuisjes.nl berekent geen commissies of andere toeslagen, indien een reserveringsaanvraag wordt gedaan.  De bezoeker(s)/mogelijke huurder(s) nemen via de site(s) zelf contact op met de verhuurder/adverteerder voor het maken van een eventuele reservering/boeking. 

3. Uw presentatie

Als verhuurder bent u zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke presentatiepagina. Zowel de tekst en de foto(s) moeten overeenkomen met de werkelijkheid.

U kunt uw persoonlijke presentatiepagina aanpassen door middel van een eigen inlog account. Verouderde pagina’s kunnen door privehuisjes.nl worden aangepast en/of verwijderd.

De verhuurder dient minimaal eens per jaar zijn presentatie te bekijken en waar nodig aan te passen.

Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden en/of wijzigen van uw (betaalde)vermelding, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Uw presentatie dient te voldoen aan de volgende regels:

- Zo volledig mogelijk ingevuld, adresgegevens van de accommodatie en prijs op een hele euro afgerond (incl. BTW) zijn verplicht.

- Normaal en correct (hoofd)lettergebruik

- Uw bedrijfsnaam mag nergens zichtbaar zijn op onze site. Bijvoorbeeld op afbeeldingen mag de bedrijfsnaam ook niet zichtbaar zijn.

- Teksten dienen geen (verkapte) HTML-codes of scripttaal te bevatten.

- Teksten en/of foto’s dienen geen (verkapte) e-mail- of internetadressen te bevatten en/of te verwijzen naar websites in welke vorm dan ook

- Prijzen dienen volledig afgerond op een hele euro (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden. 

- De geplaatste foto(s) dient representatief te zijn voor uw accommodatie.

- Bij vermeldingen waar een foto geplaatst kan worden, mag deze foto geen compilatiefoto zijn en/of uit meerdere foto’s bestaan. Ook het vermelden van een (internet)adres op de foto is niet toegestaan.

Privehuisjes.nl behoudt zich het recht voor om ten alle tijde zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aan te passen. Grote wijzigingen in de presentaties worden per e-mail aan u doorgegeven.

De verhuurder/adverteerder gaat ermee akkoord geen informatie op de site te plaatsen die de privacy rechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt. Alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder een schriftelijke toestemming van privehuisjes.nl een verzoek of reclame bevat. Privehuisjes.nl heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn. In genoemde situatie kan zonder overleg de betaalde advertentie verwijderd worden en er worden dan geen gelden of resterende gelden terug betaald. Wij zullen in dergelijke situaties altijd, de politie informeren.

Privehuisjes.nl is niet verantwoordelijk voor de door verhuurders geplaatste teksten, foto’s of mogelijk video’s op de site.

Privehuisjes.nl heeft het recht om op ieder gewenst moment ongevraagd de website(s), inclusief de presentaties, te wijzigen of een update door te voeren. Middels een nieuwsbrief zullen wij er alles aan doen om u als klant zo correct mogelijk te informeren. Hier over kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Privacy en AVG

Alle gegevens die u aan privehuisjes.nl verstrekt, worden met vertrouwen en volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. Privehuisjes.nl stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:

- Onze eigen administratie.

- Om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en een nieuwsbrief.

- Om u aanbiedingen en suggesties te doen voor vermeldingen op privehuisjes.nl. Het ontvangen van deze mail is niet optioneel.

- een jaarlijkse herinnering om uw vermelding te controleren en eventueel aan te passen. Het ontvangen van deze mail is niet optioneel.

- automatische herinnering voor het aflopen van de 1 of 2-jaarlijkse advertentie periode. Het ontvangen van deze mail is automatisch. 

- om met u als adverteerder persoonlijk in contact te komen via e-mail en/of post of telefonisch.

5. Gebruik van uw informatie en advertentie

Privehuisjes.nl mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden en promotie van uw advertentie op privehuisjes.nl Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, sociale media, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

6. Aansprakelijkheid

Privehuisjes.nl streeft ernaar dat www.privehuisjes.nl gewoonlijk zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is. Privehuisjes.nl is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.privehuisjes.nl om welke reden dan ook.

Privehuisjes.nl heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Privehuisjes.nl is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadelig geleden schade door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins. Privehuisjes.nl zal zich inspannen om te handelen als een bekwaam bedrijf en het netjes presenteren van de geplaatste advertenties. Privehuisjes.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.

7. Wettelijke bedenktijd

Bij het plaatsen van uw advertentie heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen, u kunt binnen deze gestelde tijd per post of een e-mail richten aan onze administratie administratie@privehuisjes.nl of per post naar: t.a.v. Administratie Privehuisjes.nl, Molenweg 18, 4311 NH Bruinisse. (De datum van betaling is leidend!) Dan zullen wij z.s.m. het door u betaalde bedrag terug overmaken op het bij ons bekende rekeningnummer. De advertentie zal dan door ons definitief worden verwijderd. Na deze gestelde tijd van veertien dagen zullen wij daar verder geen actie meer op ondernemen, de advertentie kan ten alle tijde door u verwijderd worden, maar u heeft dan geen recht meer op een terug betaling.

8. Bezoeker(s) van de website(s)

Met bezoeker(s) van onze site(s) wordt bedoeld diegene die geen advertentie hebben geplaatst. Voor u als bezoekende geeft u akkoord en toestemming voor cookies die wij gebruiken ter verbetering en het bedieningsgemak voor u als bezoeker te optimaliseren. Wij zullen er naar ons weten zoveel mogelijk aan werken om na te gaan of de advertenties juist en rechtmatig zijn. Echter kunnen wij dit nooit geheel uitsluiten. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor dergelijke zaken. U gaat er mee akkoord dat de verhurende partij te allen tijde naar eer en geweten op juiste wijze handelt.  Komt u onverhoopt in een situatie waar u van vindt dat deze beledigend, illegaal, aanstootgevend of onjuist is neem z.s.m. contact met ons op zodat wij de situatie kunnen beoordelen en mogelijk stappen zullen ondernemen. Dit kunt u 7 dagen per week en 24uur per dag melden via klachten@privehuisjes.nl Dan zijn wij er voor u om dit zo goed en zo rechtmatig mogelijk op te lossen.

9. Algemene voorwaarden

Privehuisjes.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op eerdergenoemde sites te lezen in meerdere talen en gedeponeerd bij de (KvK) Kamer van Koophandel te Middelburg.

10. Over privehuisjes.nl

Hoofdkantoor Privehuisjes.nl is gevestigd aan Molenweg 18, 4311NH, Bruinisse, Nederland. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Middelburg onder registratienummer 82863032. Ons Btw-nummer is NL 003748168B57